1652

Името на семейство Спентзас се появява за първи път в света на търговията през 17 век

1652

1892

Турският ферман на Абдул Хамид II дава на прадядото Теохарис първото разрешение дестилиране на узо в Пергам, Мала Азия.

1948

1948

Боецът и мечтател Димитриос Спентзас, преобръща събитията и произвежда узо в Митилини.

1948


1975

Синът му, Георгиос Спентзас, дава нов тласък в производството, наследявайки тайните, привилегиите и ценния опит.

1975


2004

Открива се модерна база за производство и бутилиране на узото, компанията обновява вида си и си поставя по-високи цели.
2004


2013

Синът на Георгиос, Димитрис Спентзас, наследил успешното развитие на своите предшественици, идва с новаторски идеи и подновен дух да продължи традицията. Компанията разширява дейността си на международния пазар и модернизира имиджа на своите продукти в отговор на съвременните нужди.
2013