ouzo-spentza-all


Ούζο Spentza 1892

E distiluar 100%

Kjo uzo e rrallë është distiluar me glikanxon më kundërmuese të Mitilinit, të mbjellë në parcelat e posaçme të Lisborit.

Distilimi i tij bëhet vetëm në fillim të shtatorit, kur erëzimi i glikanxos ndodhet në kulmin e vet. Një uzo e gradacionit të lartë e bazuar në recetën e sprovuar të familjes Spenxas.

U prodhua për herë të parë në vitin 1892 në distilerinë e instaluar në Pergamo dhe nga viti 1948 deri më sot prodhohet në Mitilini.

Një shpërthim aromash dhe ndjenjash në një numër të caktuar shishesh selektive vetëm për esnafët dhe adhuruesit e uzos së mirë.

200ml 46%vol Shishe qelqi 5201563002257
700ml 46%vol Shishe qelqi 5201563007252
700ml 46%vol Shishe qelqi
në kuti selektive
5201563007252