veto-gold-all


Ούζο Veto Gold

Me distilim 100%

Në vitin 1892 Jorgos Spenxas në Pergamo të Azisës së Vogël përfton njohurinë e distilimit. Një njohuri e cila përcillet nga brezi në brez.

Sot Uzoja VETO vazhdon të bëjë me vete adhuruesit e uzos me tiparin e saj «detar» , masën e kondensuar dhe aromën e pasur, të balancuar, të lehtë dhe të ëmbël.

Kjo uzo pije-ëmbël përftohet në masën 100% nga distilimi me glikanxo dhe përmban në vetvete aromën karakteristike të barishtes.

Një produkt i distiluar aromatik me shijen më të butë në qiellzë, që përkënaq shqisat qe në pikën e parë.

Udhëtoni së bashku me të në botën e kënaqësisë së shijes dhe do të zbuloni esencën e vërtetë të «të jetuarit mirë».

50ml 42%vol Minjaturë qelqi 5201563000512
200ml 42%vol Shishe qelqi 5201563002189
700ml 42%vol Shishe qelqi 5201563007160
700ml 42%vol Shishe qelqi
në kuti selektive
5201563007160