veto-silver-all


Uzo Veto Silver

Në vitin 1892 Jorgos Spenxas në Pergamo të Azisë së Vogël përfton njohurinë e distilimit. Një njohuri e cila përcillet nga brezi në brez.

Sot Uzoja VETO vazhdon të bëjë me vete adhuruesit e uzos me tiparin e saj «detar» , masën e kondensuar dhe aromën e pasur, të balancuar, të lehtë dhe të ëmbël.

Udhëtoni së bashku me të në botën e kënaqësisë së shijes dhe do të zbuloni esencën e vërtetë të «të jetuarit mirë».

50ml 40%vol Minjaturë qelqi 5201563000505
200ml 40%vol Shishe qelqi 5201563002004
700ml 40%vol Shishe qelqi 5201563007009
700ml 40%vol Shishe qelqi
në kuti selektive
5201563007009